PROMOCJA: DEMONTAŻ I UTYLIZACJA ŹRÓDEŁ IZOTOPOWYCH

Jak możemy pomóc?

Oferujemy:

• Kompleksową obsługę sprzedażową i po sprzedażową

• Serwis gwarancyjny

• Serwis pogwarancyjny

• Montaż i uruchomienie urządzeń

• Szkolenie personelu z obsługi urządzeń lub kwestii bezpieczeństwa

• Przeglądy okresowe

• Umowy serwisowe

• Modernizacje urządzeń kontrolno pomiarowych

• Modernizacje linii technologicznych

• Transport źródeł izotopowych zgodnie z ADR i PAA

• Magazynowanie źródeł izotopowych

• Kompleksową usługę nadzoru nad źródłami izotopowymi

• Nadzór nad przemysłowymi i laboratoryjnymi urządzeniami
wykorzystującymi promieniowanie jonizującePosiadamy zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki ( PAA) na wykonywanie działalności według ustawy Prawo Atomowe polegającej na:
I. – uruchamianiu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące – spektrometrów XRF
II. – produkowaniu, instalowaniu i obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze

Posiadamy uprawnienia f-gazowe UDT zgodne z ustawa :
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów
cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006


Naszym priorytetem jest zapewnienie terminowości obsługi
i indywidualne podejście do każdego zgłoszenia serwisowego.