CLICK-WATCH-TALK 2.0

CLICK-WATCH-TALK 2.0  Druga edycja eksperckich spotkań online dla branży materiałów kompozytowych. 24-25 marca 2021 roku 5 bloków tematycznych: kompozyty metalowe – teraźniejszość i przyszłość; kompozyty hybrydowe: polimer-metal; monitorowanie uszkodzeń i naprawa kompozytów polimerowych; automatyzacja procesów wytwarzania kompozytowych rur i zbiorników