Laboratoryjny miernik
typ PI-MGRU 03Miernik model PI-MGRU 03 jest precyzyjnym, automatycznym aparatem do mierzenia grubości płyt,materiału z papieru i wszelkiego rodzaju tworzyw, w tym folii.


Miernik spełnia między innymi normę PN-EN ISO 536  Papier i Tektura, oznaczanie gramatury, PN-ISO 4593 Tworzywa sztuczne Folie i Płyty, oznaczanie grubości  metodą skaningu. Po nałożeniu próbki i wciśnięciu klawisza start pomiar wykonywany jest w sposób automatyczny. Próbka zgodnie z normami jest podczas pomiaru automatycznie  obciążana,  gwarantuje to wysoką precyzję i dokładność pomiaru.  W składa  aparatu wchodzą następujące elementy: 

  • cyfrowy  elektroniczny laserowy miernik pomiaru grubości zakresie pomiarowym 0…50 mm (inny zakres na zapytanie) i rozdzielczości pomiarowej 0,001mm;
  • automatyczne obciążanie próbki podczas pomiaru;
  • stopka pomiarowa o średnicy 10 mm  i obciążeniu 0,5…1,0 N;
  • monitor – ekran kolorowy dotykowy z wbudowaną klawiaturą ( o przekątnej 6.5 cala)  do pełnej obsługi aparatu oraz odczytu wyników pomiarów łącznie z pełną statystyką wyników ( wartość średnia, odchylenie standardowe, RSD,  wartość minimalna, wartość maksymalna, możliwość interpretacji on line wyników pomiarów, możliwość  wyświetlania wykresu pojedynczych wartości;
  • zegar cyfrowy wyświetlający  czas rzeczywisty z dokładnością do 0,1 sekundy;
  • aparat posiada wyjście na PC z możliwością jego sterowania za pomocą zewnętrznego komputera;
  • znak CE;
  • kraj pochodzenia: EU/Polska.


DO POBRANIA:


Dopasuj urządzenie do swoich potrzeb: