Pyłomierze przemysłowe

Pyłomierz, zwany inaczej miernikiem zapylenia powietrza, służy do ciągłego monitorowania stopnia skażenia powietrza pyłami pochodzenia naturalnego oraz sztucznego.

Zanieczyszczenia możemy podzielić zasadniczo na dwa rodzaje.

Pierwszy z nich to zanieczyszczenia sztuczne, do których należą m.in. pyły, substancje uwalniane do atmosfery w skutek spalania różnych substancji (węgla, gazu, śmieci, itp.), zanieczyszczenia powstające w wyniku procesów przemysłowych, a także składowanie i utylizacja śmieci. Drugim rodzajem są zanieczyszczenia naturalne, czyli takie, na których występowanie człowiek nie ma bezpośredniego wpływu. Wśród nich wyróżniamy pyły, związki chemiczne uwalniane do atmosfery na przykład w wyniku erupcji wulkanów, pożary lasów, rozkład materii organicznej czy procesy degradacji gleb.

Istnieje wiele rodzajów urządzeń do pomiaru powietrza, ale każde z nich ma postawiony jeden cel – sprawdzić jakość powietrza. Mogą ocenić ilość dymu, mgły olejowej, kurzu, metali ciężkich czy pyłu przemysłowego w powietrzu. Metody pomiaru są dwie: grawimetryczna i automatyczna. Metoda automatyczna charakteryzuje się tym, że mierniki działają na bieżąco i przesyłają dane bezpośrednio do osób, które są odpowiedzialne za pomiar. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą na pyłomierz online.


DO POBRANIA: