Przemysłowy spektrometr PI-1000 XRFSpektrometry fluorescencyjne stanowią grupę urządzeń w wykonaniu laboratoryjnym lub przemysłowym przeznaczoną do ciągłej analizy ilościowej i jakościowej pierwiastków o liczbach atomowych większych od 16 (siarka) w próbkach stałych, sypkich i ciekłych. Działanie miernika oparte jest  na wzbudzaniu  przy  pomocy odpowiedniego źródła izotopowego charakterystycznego promieniowania pierwiastków oznaczanych w próbce. Jest ono wykrywane przez odpowiedni detektor a następnie,  po  wzmocnieniu w  wbudowanym analizatorze wielokanałowym tworzone jest widmo na podstawie którego system mikroprocesorowy wyposażony w specjalizowane programowanie dokonuje analizy ilościowej i jakościowej badanego medium. Na podstawie dokonanej kalibracji wyniki podawane  są w postaci procentowego lub wagowego stężenia lub grubości powłoki.

  • analizowane pierwiastki – o liczbach atomowych ≥ 16
  • postać próbek – stałe, sypkie, ciekłe
  • czas pracy – ciągły 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

  • sonda pomiarowa;
  • sterownik mikroprocesorowy;
  • okablowanie;
  • dokumentacja (DTR, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, deklaracja zgodności);
  • transport, montaż, uruchomienie urządzeń i szkolenie z obsługi.


PRODUKTY POWIĄZANE


Dopasuj urządzenie do swoich potrzeb: