Serwis źródeł izotopowych

POLON-IZOT oferuje profesjonalny Serwis źródeł izotopowych:

– Transport  źródeł izotopowych na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem ADR 7

– Demontaż i utylizacje wraz z pełną dokumentacją

– Wymianę  i instalacje nowego źródła izotopowego

– Kontrolę systemów dozymetrycznych (np. Bramka Dozymetryczna Samochodowa, Kolejowa) zgodnie z normami prawnymi  

– Modernizacje i uruchomienia specjalne urządzeń zawierających źródła izotopowe (na zapytanie)

– Doradztwo techniczne i nadzór nad źródłami izotopowymi (na zapytanie)

Posiadamy zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) na wykonywanie działalności według ustawy Prawo Atomowe polegającej na:

  1. – uruchamianiu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące – spektrometrów XRF
  2. – produkowaniu, instalowaniu i obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze

Kontakt z Serwisem POLON-IZOT