Mierniki skażenia promieniotwórczego

Skażenie promieniotwórcze to znaczny wzrost aktywności promieniotwórczej organizmów, budynków, przedmiotów powyżej naturalnego poziomu aktywności promieniotwórczej.

Skażenie może zostać wywołane:

  • niewłaściwym składowaniem materiałów radioaktywnych,
  • wyciekiem promieniotwórczym z instalacji jądrowej,
  • emisją radioaktywnych gazów.

Wyróżniamy cztery metody wykrywania skażeń promieniotwórczych: metoda chemiczna oparta na zmianie zabarwienia substancji po wpływem promieniowania, metoda fotograficzna oparta na zjawisku zaczerniania kliszy fotograficznej, metoda scyntylacyjna wykorzystująca świecenie określonych substancji, metoda jonizacyjna wykorzystująca jonizację substancji napromieniowanych.