Miernik on-line skażenia popiołów

Miernik PI-MSKA 02 POP przeznaczony jest do pomiaru skażenia radionuklidami naturalnymi popiołów bezpośrednio w zbiornikach współpracujących z elektrofi ltrami. Poziom zawartości radioaktywnych pierwiastków szeregu torowego, uranowo – radowego oraz potasu w popiołach mierzony jest przy pomocy specjalnej sondy radiometrycznej umieszczonej wewnątrz zbiornika. Metoda ta umożliwia wykonywanie precyzyjnych pomiarów spektrometrycznych naturalnych i sztucznych radionuklidów w szerokim zakresie ich stężeń. Miernik pozwala na stałą kontrolę(online) stopnia skażenia popiołów lub  innego medium. Wyniki pomiarów są przekazywane na bieżąco na odległość drogą radiową do centrum monitorującego.

PRODUKTY POWIĄZANE


Dopasuj urządzenie do swoich potrzeb: