POLON-IZOT członkiem Parku Technologicznego „Żerań”Ideą Parku Technologiczny „Żerań” jest stworzenie optymalnych warunków do wdrażania nowych inicjatyw, usług i produktów. Główną działalnością Parku jest wspieranie, pomoc w tworzeniu i promocji innowacyjnych oraz nowoczesnych firm technologicznych, a także transfer innowacyjnych technologii z ICHTJ i innych instytutów badawczych, PAN i uczelni, do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jest wsparciem inicjatywy dotyczącej działania Mazowieckiej Doliny Zielonej Chemii w której zrzeszone są wszystkie jednostki badawcze i akademickie działające na terenie miasta Warszawy.

IChTJ będący liderem zakresie zastosowania technik i chemii jądrowej i radiacyjnej , dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową, nowoczesną aparaturą laboratoryjną, kompleksem konferencyjnym i bogatą infrastrukturą. Gościom Parku Technologicznego zapewnia się wsparcie naukowe i infrastrukturalne.

Park Technologiczny „Żerań”, będący jednostką organizacyjną IChTJ, odwiedziło wielu przedstawicieli ze świata nauki, administracji państwowej oraz korpusu dyplomatycznego w Polsce. Podczas uroczystości z okazji przedłużenia IChiTJ do roku 2020 nominacji na „Collaborating Centre of International Atomic Energy Agency”, która odbyła się w dniu 30.08.2016 r., Park Technologiczny gościł miedzy innymi; Ambasadora Republiki Korei, Z-cę Radcy ds. Nuklearnych Ambasady Francji, Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki ,Dyrektora Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Energii, Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego, Prezesa Zarządu Naczelnej Organizacji Technicznej, Sekretarza Generalnego Seren Polska Stowarzyszenia Ekologów na rzecz Energii Nuklearnej oraz wielu dziekanów, dyrektorów oraz pracowników instytucji naukowych oraz przemysłu.


Zapraszamy do odwiedzenia strony Parku Technologicznego „Żerań”: www.ichtj.waw.pl/park_technologiczny


Informacje o POLON-IZOT na stronie Parku Technologicznego „Żerań”: www.ichtj.waw.pl/park_technologiczny/index.php/project/polon-izot-sp-z-o-o/

POLON-IZOT członkiem Parku Technologicznego „Żerań”

You May Also Like