POLON-IZOT Partnerem Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych


Polski Klaster Technologii Kompozytowych tworzy silny podmiot reprezentujący potrzeby branży kompozytowej. Promuje polskie technologie, firmy i instytucje zajmujące się wytwarzaniem, badaniem i projektowaniem elementów kompozytowych. Dodatkowo promuje także polską myśl technologiczną dotyczącą urządzeń i komponentów służących do produkcji kompozytów. Wśród celów Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych wyróżniamy:

  • realizację wspólnych projektów badawczych,
  • usprawnienie promocji na międzynarodowych targach i konferencjach produktów i usług polskich firm i instytucji,
  • poprawę rozpoznawalności polskich firm z branży kompozytowej,
  • doskonalenie wiedzy z zakresu materiałów kompozytowych poprzez organizację szkoleń i wyjazdów do wiodących ośrodków międzynarodowych,
  • ułatwienie współpracy polskich firm z partnerami zagranicznymi.


Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu w PKTK:
kompozyty.net/wp-content/uploads/2020/04/POLON-IZOT_PKTK

POLON-IZOT członkiem PKTK

You May Also Like